Vlasgaard Basisschool
Kerkstraat 57-59 5411 EA Zeeland t.0486 451252 e.info@vlasgaard.nl
Vlasgaard Basisschool

De Wet Werk en Zekerheid schuurt

05-12-2016

De Wet Werk en Zekerheid schuurt.
Geplaatst op donderdag, 1 december 2016

Minister Asscher weet waarschijnlijk dat het Nederlands basisonderwijs van wereldklasse is. Hij begrijpt dat dat voor het overgrote deel te danken is aan onze leraren en schoolleiders. Ook weet hij dat het ministerie van financiën niet echt een doorslaggevende rol speelt. Het Primair Onderwijs wordt namelijk al jaren beneden de maat gefinancierd. Dat is terug te vinden in OESO rapporten, die tegelijkertijd de goede kwaliteit in Nederland benadrukken.

Asscher draagt het onderwijs een warm hart toe, maar raakt het onderwijs vol in het gezicht met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Een wet die een nobel streven in zich heeft, meer werkzekerheid geven aan mensen. Velen, waaronder de PO Raad, hebben duidelijk proberen te maken dat de WWZ nadelig uitwerkt voor het Primair Onderwijs. Dat was tot nu toe zonder echt resultaat.

Waarom?

Misschien is het Primair Onderwijs te netjes, te toegewijd, te correct, te bereid willend. Of trekt het PO een te kleine broek aan vergeleken bijvoorbeeld met de collega’s in het Hoger Onderwijs? Het Primair Onderwijs wil het goed doen en probeert tot nu toe alles te doen om adequaat te werken met de Wet Werk en Zekerheid. En tot zekere hoogte lukt dat ook, maar niet goed genoeg. De aspergestekers en de profvoetballers zijn vrijgesteld van de WWZ. Ja, zij wel. Maar de meest cruciale sector in Nederland is aan het watertrappelen en is tegelijkertijd onvoorwaardelijk loyaal naar kinderen, hun ouders en de samenleving.

Het Nederlands basisonderwijs wordt gefinancierd op basis van een in de jaren dertig vorige eeuw bedacht systeem. Binnen dat systeem is geen structurele formatie aanwezig om ziekte en ander verzuim op te vangen. Zo is het systeem niet ontworpen. Vervangingen worden geregeld vanuit ‘pools’ waardoor er geen onnodig risico wordt gelopen op de reguliere bedrijfsvoering. Er is een vervangingsfonds en besturen hebben tegenwoordig gezamenlijk regionale vervangingspools ingericht. Naast het feit dat de financiering van onderwijs en de vervangingssystematiek niet passen bij de WWZ, of de WWZ niet bij de onderwijssector, rekent Nederland er op dat basisschoolkinderen circa 200 dagen per jaar tussen half 9 en circa half 3 veilig en wel op school zijn. De WWZ zet dit op losse schroeven. Er zijn niet genoeg invallers. Invallers komen namelijk niet meer voor 1 of enkele dagen invallen. Ook niet als een heel team de ziekte van een collega of andere kortdurende afwezigheid niet meer kan oplossen. De WWZ creëert op termijn veel meer dan ‘collaterale schade’.

En dan heb ik nog niet over het feit dat er straks veel minder nieuwe leraren van de pabo komen. Dat geeft nog meer druk in het Primair Onderwijs. Als klassen straks met de regelmaat van de klok naar huis worden gestuurd, heeft de hele samenleving daar last van. En kinderen missen onderwijs. En dat is echt niet wat scholen willen. Die werken zich het leplazarus om dit te voorkomen.

Bij Optimus en de collega’s in de regio wordt hard gewerkt en doen we ons uiterste best om de nadelige effecten van de WWZ zoveel mogelijk te dempen. We nemen al maximaal risico door mensen boven formatief te benoemen. En klagen doen we niet. Maar Asscher en zijn ministerie van Sociale Zaken moeten weten dat de invoering van de WWZ in het onderwijs eigenlijk te schandalig voor woorden is. Er is begrip voor de situatie van aspergestekers en de profvoetballers. Het PO wordt tegemoet getreden met een construct waarin 6 keer een contract mag worden gegeven alvorens een benoemingsverplichting ontstaat. Dat werkt niet. En dat schuurt. Mijn volgende blog zal weer gaan over een eleganter onderwerp. Bijvoorbeeld de ontwikkelkracht van kinderen, of de cognitieve psychologie in het basisonderwijs, de nieuwe PISA en TIMMS uitkomsten, of juf Kiet. Wie weet.


Over de auteur
Harrie van de Ven (1958, Helmond) is zijn loopbaan lang werkzaam in het onderwijs. Hij startte ooit als leraar op de basisschool. Harrie studeerde Pedagogiek en Onderwijskunde. Na een periode in de basisschool werkte hij ondermeer als procesmanager Weer Samen Naar School, Consultant en Trainer, directeur Magistrum, directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie, waarin ondermeer de 5 Fontyspabo’s zijn ondergebracht. Sinds september 2015 werkt Harrie weer in het basisonderwijs als bestuursvoorzitter van Optimus Primair Onderwijs. Circa elke twee weken is de nieuwe blogpost ook te volgen op Twitter.
© 2018 Basisschool Vlasgaard powered by BasisOnline