Vlasgaard Basisschool
Kerkstraat 57-59 5411 EA Zeeland t.0486 451252 e.info@vlasgaard.nl
Vlasgaard Basisschool

Schrijfdans en Spelcarrousel

21-03-2017
In cluster 1/2 wordt de fijne motoriek geoefend middels schrijfdans. Door de inzet van de spelcarrousel in cluster 1/2 leren kinderen vaardigheden als overleggen, wachten, strategiebepaling, luisteren, leiderschap, geduld hebben, rekenen, taal etc. Juffrouw Marian heeft heel veel kennis van de effecten van de inzet van spellen op de ontwikkeling van kinderen. In cluster 1/2 wordt haar kennis nu ook in de praktijk gebracht
© 2019 Basisschool Vlasgaard powered by BasisOnline