Vlasgaard Basisschool
Kerkstraat 57-59 5411 EA Zeeland t.0486 451252 e.info@vlasgaard.nl
Vlasgaard Basisschool
Cluster 7 - 8 Algemeen

Pedagogisch klimaat 
In cluster 7 -8  werken wij vanuit veiligheid, respect en verantwoordelijkheid met elkaar. Wij hechten waarde aan de volgende afspraken: 
  • Iedereen hoort erbij
  • Wij zorgen voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om.
  • Wij zorgen voor onze omgeving

Werkhouding
Wij werken aan de zelfstandigheid van de leerlingen met als doel het bereiken van eigenaarschap van het eigen leerproces. Hierbij werken wij met weektaken en reflecties op het eigen leerproces in kindgesprekken tussen leerkracht en kind.

Lezen:
In het kader van het Rode Draadproject van de bibliotheek komt in groep 7 een kinderboekenschrijver op bezoek in de klas. We lezen van tevoren allerlei boeken van deze schrijver en praten daar samen over.
Groep 8 werkt ook ieder jaar met een thema uit het rode Draadproject.
 
Taal en Spelling

We werken met de methodes Taal in beeld en spelling in Beeld.
 
Rekenen:
We werken met de methode Wizwijs in groep 7 en Alles Telt in groep 8.
 
Jeelo:
In 2016/2017 beginnen we met het werken door middel van Jeelo, Je Eigen Elektronische LeerOmgeving. Met deze methode werken we aan verschillende maatschappelijke thema's waarin de zaakvakken en expressievakken verweven zitten. De kinderen werken klassikaal, op de computer, in groepjes aan projecten, presentaties en toetsen.  
 
Computer:
De computer wordt dagelijks ingezet voor ondersteuning bij de diverse vakken. 
 
Verkeer:  
Groep 7 doet het Verkeersexamen. Dit bestaat uit een praktisch en theoretisch onderdeel. 
 
Engels:  
Kennismaken met de Engelse taal m.b.v. de methode 'The Team'.
 
Cito Entreetoets in groep 7:   
Met deze toets gaan we de vaardigheden op verschillende vakgebieden toetsen en krijgen daardoor een  beeld van de cognitieve ontwikkeling van de kinderen.

Cito Eindtoets in groep 8:
De Eindtoets in groep 8 toets de cognitieve vaardigheden van de leerlingen op het einde van de basisschool.
 
Wat nog meer?
We werken met de SEO methode Goed Gedaan.
 


 

 
 
© 2017 Basisschool Vlasgaard powered by BasisOnline