Team Vlasgaard 2020 -2021

    
    

 

 
      Leerkrachten cluster 1/2 
                               
                               
Patricia Kocken (groep 1/2c),  Lilian Grunder (groep 1/2a ) ,Elly Mathijssen (groep 1/2b), Rieky Raaijmakers (1/2b)

                               Anita van Kraaij  (groep 1/2c), Myrna Lange (groep 1/2a), Sonja Falize (groep 1/2a)
Leerkrachten cluster 3/4


Sonja Falize (groep 3b), Willemien Manders (groep 3a), Rinske Verstijnen (groep 4a), Marian Bongers (groep 4a)

Lisa Gerrits (groep 4b), Jenny van Uden (groep 3b), Mariëlle Ermers groep 4a), Wilma van den Berg (groep 3a)
                                Leerkrachten cluster 5/6                    Bernadet van der Linden (groep 5a), Lia van Grinsven (groep 6b), Lilian Grunder (groep 6b en 5b)

 Judith van Eerdt (groep 5b),  Myrna Lange (groep 5b) Hendrik ten Cate (groep 6a), Suzanne van der Linden (groep 6b),Leerkrachten cluster 7/8Will Arts (groep 8b), Carmen van der Leest (groep 7a),  Heléne Geerts (groep 8b), Bernadet v/d Linden (groep 7b)

Darlene van Lier groep 7b, Pieternel van de Broek (groep 7a), Sanne Arts (groep 8a) Marja Verheijen (groep 7b
)      Zorgteam


       
     Ineke van der Meer (intern begeleider groep 1 t/m 4), Hetty Meulensteen (peergroep leerkracht OPTIMUS), Geranne Evers (remedial teacher), Will Arts (intern begeleider groep 5 t/m 8)

 
 
                                                               Onderwijs Ondersteunend Personeel
                                        
                                     Els van Dooren (administratief medewerker), Twan Toonen (conciërge) 


Managementteam                        Lia van Grinsven (coördinator bovenbouw ) , Sonja Falize (clustercoördinator 1/2)

                                                                        Conrad Sommerdijk (directeur)

                        Héléne Geerts (clustercoördinator 7/8), Willemien Manders ( clustercoördinator  3/4)