Ouderportaal

Ouderportaal
Op Vlasgaard werken wij met Ouderportaal. In dit online portaal zal de communicatie tussen de school en u als ouder/verzorger meer op groepsniveau plaatsvinden dan voorheen.  Denk daarbij aan: het versturen van foto's van groepsactiviteiten, aan leerling- & groepsinformatie, aan het hulp vragen voor excursies en creatieve activteiten en bijv. aan het plannen van 10-minutengesprekken met de leerkracht. Ook vervangt het ouderportaal de weblogs van de groepen. Informatie die voor alle ouders/verzorgers bestemd is wordt nog steeds via ParnasSys met u gecommuniceerd.

Centrale login
Na aanmelding van uw kind ontvangt u van ons een TOKEN. Daarmee kunt u op een vrij eenvoudige wijze toegang krijgen tot het ouderportaal van Vlasgaard.Ouders kunnen ook hier een gescheiden login hebben; waarmee elke ouder zijn eigen toegang heeft tot communicatie en informatievoorziening. Er kunnen maximaal twee ouders/verzorgers per kind worden aangemeld.Heeft u meerdere kinderen op dezelfde school, dan kunt u via deze login de groepen van uw verschillende kinderen tegelijk benaderen.                                    

Ziekmelding
U kunt  uw kind via het ouderportaal ziekmelden. 

Toegankelijk
Het Ouderportaal van BasisOnline is overal toegankelijk. Waar u een internetverbinding heeft, kunt u inloggen.Er is ook een app voor het ouderportaal. U vindt de app in de appstore, kijk bij 'BasisOnline' of 'BasisOnline Ouderportaal'.

Verantwoordelijkheid
Als ouder bent u binnen dit portaal verantwoordelijk voor de gegevens die beschikbaar zijn voor andere ouders binnen de groep. U kunt deze gegevens zichtbaar maken of verbergen.Zo is het ook mogelijk voor gescheiden ouders aan te geven dat de ene ouder geeninzicht heeft in de gegevens van de ander.U bepaalt tevens welke gegevens voor andere ouders binnen de groep zichtbaar zijn. Ook kunt u hier het wachtwoord aanpassen.

Privacy
Binnen het BasisOnline Ouderportaal wordt sterk rekening gehouden met deprivacy van u als ouder. BasisOnline zorgt ervoor dat uw gegevens binnen eenbeschermde omgeving worden opgeslagen en beheerd. Niemand anders dan uzelfheeft dan ook toegang tot uw eigen virtuele omgeving. Alle privacyvoorwaardenzijn te vinden in de BasisOnline Bewerkersovereenkomst, welke te vinden is op http://www.basisonline.nl/privacy.De volledige handleiding voor het gebruik van het ouderportaal kunt u hier downloaden. We wensen u veel plezier en gemak met het BasisOnline Ouderportaal. Mocht u vragen, tips of suggesties hebben, dan horen we dat vanzelfsprekend graag.