Jeelo

Jeelo-leerlingen werken aan maatschappelijk relevante projecten. Zes weken lang staat de hele school in het teken van het project. De projecten vormen de kapstok voor al het leren. Je kunt er wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, burgerschap, verkeer en EHBO, techniek en digitale geletterdheid geïntegreerd mee aanbieden. Door samenhang in de leerstof aan te brengen, zien de kinderen de verbanden tussen wat ze op school leren en de wereld om hen heen. Dat is pas echt betekenisvol leren!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

De projecten

Zorgen voor dieren

Dieren zijn overal om ons heen. In tuin, sloot, park, of op de boerderij. In Nederland zijn er zelfs meer huisdieren dan mensen. Mensen beleven veel plezier aan huisdieren en worden er gelukkig van. Maar er is ook een keerzijde. De asiels zitten vol. Bij het zorgen voor een dier komt namelijk meer kijken dan je denkt.

Het doel van dit project is dat de kinderen leren over de rol van dieren in de natuur en op de boerderij. Zij gaan zelf zorgen voor dieren om te ervaren wat daar allemaal bij komt kijken. Zo worden kinderen zich ervan bewust dat we goed moeten zorgen voor dieren en dat wij daar met zijn allen verantwoordelijk voor zijn.

 

Omgaan met elkaar

In Nederland leven we met veel verschillende mensen dicht op elkaar. Iedereen is anders. Dat maakt het leuk en zo kunnen we van elkaar leren. Maar iedereen heeft ook een eigen mening. En eigen waarden en normen. Hoe zorgen we ervoor dat we fijn samen leven, terwijl we niet allemaal hetzelfde zijn en denken?

Het doel van dit project is om meer te leren over overeenkomsten en verschillen tussen mensen zodat leerlingen met deze verschillen leren omgaan en deze verschillen meer leren waarderen.

 

Inrichten van je eigen omgeving

We wonen met veel mensen in een klein land. Grond is schaars. Hoe was dat vroeger en hoe is dat nu? Hoe gaan we zorgvuldig en slim met onze ruimte om? Wie is daar verantwoordelijk voor? De een wil immers een parkeerplaats en de ander een stoep om op te spelen. We willen graag veel voorzieningen, omdat die bijdragen aan ons welzijn.Het doel van dit project is dat leerlingen respect krijgen voor hun omgeving en begrijpen dat iedereen andere belangen heeft. En dat het een hele kunst is om met ieders wensen rekening te houden. Leerlingen leren dat ze daar hun steentje aan kunnen bijdragen. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

 

Omgaan met geld

We worden dagelijks verleid tot consumptie. Op straat, in de winkel, op de tv en in social media. Maar ook door anderen. Hoe ga je hiermee om? Hoe bepaal je wat je echt nodig hebt? En heb je daar het geld wel voor?

Het doel van het project is dat de kinderen zich bewust worden van verleidingen en misleidingen, zodat ze een kritische houding aan gaan nemen voordat zij iets kopen. Ze leren de waarde van iets bepalen voor zichzelf en voor anderen en leren dat je je geld maar 1 keer kunt uitgeven.

 

Maken van je eigen product

We gebruiken dagelijks allerlei producten. Bij het maken van die producten komt veel meer kijken dan je in eerste instantie denkt. Leerlingen gaan vanuit verwondering producten en processen onderzoeken. Ze worden uitgedaagd om creatief met materialen om te gaan en technische oplossingen te zoeken.

Het doel van het project is dat kinderen meer leren over producten, zodat zij producten met meer respect gebruiken en meer respect hebben voor de makers ervan. Op deze manier leren leerlingen ook meer beroepen kennen.

 

Leren van personen van vroeger

Veel personen uit de Nederlandse geschiedenis hebben nog steeds een belangrijke invloed op ons huidige dagelijks leven. Ze hebben een uitvinding gedaan of gestreden voor iets waar wij nu nog steeds veel plezier van hebben. Maar er zijn ook fouten gemaakt. Daar kunnen wij van leren en er zo voor zorgen dat dat niet meer gebeurt. 

Het doel van dit project is dat kinderen met bewondering of verwondering kijken naar personen van vroeger. Dat zij daar zelf een kritische mening over kunnen vormen en dat ze deze vervolgens durven te uiten.

 

Omgaan met de natuur

Natuur vind je in het klein: in de tuin, in het park, in de berm en de sloot. En in het groot: in de zee, in het bos en op de hei. In dit project onderzoeken kinderen planten en dieren en hun omgeving, waardoor ze kennis opdoen over de natuur.

Het doel van dit project is dat kinderen leren dat planten en dieren afhankelijk zijn van elkaar. Ze leren ook dat mensen niet zonder planten en dieren kunnen leven. Ze beseffen dat we daarom zuinig met de natuur moeten omgaan.

 

Veilig helpen

In het dagelijks leven gebeuren soms kleine of grotere ongelukken. Hoe kun je jezelf en anderen dan veilig helpen? Leerlingen oefenen EHBO-vaardigheden in spelvorm. Ze raken zo vertrouwd met ongevalssituaties. Door die ervaring en kennis worden ze zekerder en zijn ze in staat om kalm te blijven en hulp te halen in echte situaties.

Doel van dit project is niet om medisch hulpverlener te worden, maar om te ervaren dat je bij een ongeluk iets voor een ander kunt betekenen door gericht hulp te halen. Dat kan alleen als je kalm blijft en duidelijk vertelt wat er aan de hand is.

 

Zorgen voor jezelf en anderen

Gezond zijn en blijven is belangrijk. Hoe zorg je dat je je lichamelijk fit voelt? Dat je goed in je vel zit en blij bent met jezelf? En hoe zorg je dat jijzelf en anderen zich prettig voelen in de groep?

Het doel van het project is dat kinderen leren over hun lichamelijke, psychische en sociale gezondheid. Ze leren ook dat je er wat aan moet doen als je je niet goed voelt: niet in een hoekje blijven zitten, maar in actie komen.

 

Beleven van onze planeet

Op en om de aarde valt veel te bewonderen en te beleven. In dit project leren de kinderen over seizoenen, klimaten en de strijd tegen water. Ze meten het weer, onderzoeken de bodem en leren over de opbouw van de aarde en het zonnestelsel. Het doel van dit project is dat kinderen leren hoe groot de invloed van de zon en de regen is op onze omgeving en ons dagelijks leven. Ze ontdekken dat alles op onze planeet met elkaar samenhangt.

 

Veilig in het verkeer

Kinderen gaan dagelijks door het verkeer naar school en naar hun vrienden. Hoe kan dat zo veilig mogelijk? Kennis over de verkeersregels is niet genoeg. Je moet verkeerssituaties ook kunnen overzien. Dat leer je alleen door oefenen.

Doel van dit project is dat de kinderen niet alleen leren over de regels van het verkeer, maar ook leren observeren wat gevaarlijke situaties in het verkeer zijn. Veilig door het verkeer gaan kan alleen als je bewust bezig bent met het verkeer en je niet laat afleiden.

 

Leren voor later

In dit project staat het begrip ‘ontwikkeling’ centraal. Mensen ontwikkelen zich persoonlijk, maar ook de samenleving ontwikkelt zich. Bij ontwikkeling is reflectie op jezelf en op het verleden belangrijk. Kinderen leren dat je vooruit komt door stil te staan, terug te kijken en daarvan te leren voor de toekomst.

Het doel van dit project is dat leerlingen ontdekken wat hun talenten zijn en wat die van anderen zijn. Ze leren hoe je deze talenten kunt inzetten om doelen te bereiken, jezelf verder te ontwikkelen en daarvan gelukkig te worden.