BVL

BS Vlasgaard heeft het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich gaat inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden; dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Er is een set met BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk.

BS Vlasgaard heeft het label in 2005 behaald en we streven ernaar om het Label te behouden. We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Brabant voor onze kinderen.

Klik hier om het protocol leerlingvervoer in te zien.