Pedagogisch beleid

Binnen een positief klassen- en leerklimaat is het voor Vlasgaard van belang dat er een veilige sfeer is waarin leerlingen hun zelfstandigheid kunnen ontwikkelen. Dit alles om het voor leerlingen mogelijk te maken om tot leren te komen.

We geven hier vorm aan door een prettige, overzichtelijke werksfeer te scheppen waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. We hechten veel belang aan regelmaat en structuur, omdat daarmee een veilige werkomgeving gecreëerd wordt.

Door de kinderen zelf medeverantwoordelijk te maken voor het reilen en zeilen van de groep leren ze zorgdragen voor een sfeer waarin iedereen zich fijn voelt. De groeps- en schoolafspraken geven de grens aan en het gewenste gedrag wordt centraal gesteld. We besteden veel aandacht aan de omgang met elkaar. Een goede en open sfeer op school en in de klas is dan ook belangrijk.

 

Gouden regels

In iedere klas en op de leerpleinen in onze school hangen de gouden regels. Dit zijn vier schoolbrede regels die op Vlasgaard centraal staan. 

 

 

 

 

 

Zilveren afspraken

Naast de gouden regels hangen er in iedere klas ook zilveren afspraken. Dit zijn afspraken die gemaakt zijn met de eigen klas. De zilveren afspraken zijn dan ook in iedere klas anders. Aan het begin van het schooljaar stellen de leerkrachten deze afspraken samen met de leerlingen op.

Onderstaand een voorbeeld van de zilveren afspraken in groep 8B: