SOR

De ouderraad van Basisschool Vlasgaard is een stichting die bestaat uit een aantal enthousiaste ouders Naast een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester ) hebben ongeveer 8 ouders zitting in de ouderraad.  Deze 8 ouders zijn allen aanspreekpunt van een werkgroep. Binnen een werkgroep zijn, afhankelijk van de werkzaamheden, meerdere ouders actief. 

Wat doet de ouderraad?
In het kort komt het er op neer dat de ouderraad:

  • Een bijdrage probeert te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en de betrokkenheid van ouders bij de school probeert te bevorderen;
  • Het mede organiseren van activiteiten zoals de vieringen rond sint, kerst, carnaval, de sportdag en het maken van schoolfoto's;
  • Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.

Wilt u meer informatie over de ouderraad? Het dagelijks bestuur is altijd bereid uw vragen te beantwoorden. Het emailadres van de ouderraad is: sor.vlasgaard@gmail.com 

Samenstelling ouderraad 2022-2023

Wendy van Boekel (voorzitter)

Coby Bras (secretaris)

Ilse van der Heijden (penningmeester)

Anja Verwegen

Lian Weerts

Wiesje Laurenssen

Dewi Strik

Eefje van Lamoen

Lieke Versteegd

 

Sonja Falize (namens MT Vlasgaard)

Helene Geerts (namens MT Vlasgaard)