Cluster 4-5-6

 

Van links naar rechts:

Marielle Ermers (groep  4), Sanne van der Ven (groep 5/6), Suzanne van der Linden (groep 6), Sandra Reijnen (groep 5), Carmen van der Leest (groep 5/6), Daniëlle van Raaij (groep 4), Lisa Gerrits (groep 4), René van den Acker (groep 4) , Rinske Stevens (groep 5)

Welkom
Welkom op de algemene pagina van cluster 4-5-6. Hieronder vindt u het een en ander over het reilen en zeilen in de groepen 4, 5 en 6. U kunt dit zien als een aanvulling op de informatiefolder die u begin schooljaar heeft ontvangen. U vindt hier kort iets over de vakken die gegeven worden en zaken die nieuw zijn in groep 4, 5 en 6. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Sociaal-emotionele ontwikkeling is wat ons betreft erg belangrijk in iedere klas. We willen graag dat ieder kind zich veilig voelt en met veel plezier naar school gaat. We werken met de methode 'Goed gedaan'. Hier wordt schoolbreed iedere 2 weken een nieuw thema aan de orde gesteld. We starten het schooljaar met lessen van grip op de groep om een stukje groepsvorming op een positieve manier te stimuleren. Ook zijn we veel bezig met het trainen van de executieve functies. Wat er vanuit groep 3 aangeboden werd, wordt vervolgt en aangevuld in de groepen 4 en 5.

Rekenen 
Onze rekenmethode Wizwijs zorgt voor meer begrip en inzicht bij het rekenen en laat kinderen werken op verschillende niveaus. Iedere les begint met een doe-opdracht, zodat kinderen meteen begrijpen waarom ze iets moeten leren. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het rekenplezier verbetert met Wizwijs en dat ook de resultaten verbeteren! In groep 4 maken we een begin met de tafels en in groep 5 staan de tafels nog steeds centraal. We oefenen veel met het aanleren en steeds sneller kennen van de tafels. We vragen u om ook thuis veel te oefenen met de tafels, zodat het rekenen steeds gemakkelijker zal gaan en dat ze in de volgende groepen ook vooruit kunnen met hun rekenontwikkeling

Lezen:
We lezen in de klas met de methode Atlantis. Deze methode biedt technisch lezen, begrijpend lezen en leesmotivatielessen aan in één methode. Wilt u weten wat uw kind moet kunnen op het volgende avi-niveau? Kijk dan eens op de site www.avi-lezen.nl. We vragen u om ook thuis veel te lezen en voor te lezen, dan gaat het lezen steeds soepeler. 

Taal:

Door Jeelo zijn we al veel bezig met taal. Onze taallessen halen we dan ook uit de Jeelo-omgeving. Hierdoor kunnen we nog beter betekenisvol onderwijs bieden aan onze leerlingen. 

Spelling:

We werken met de methode Staal. Deze methode biedt spellinglessen aan waarin ook grammatica aan bod komt. 

Jeelo:

Op Vlasgaard werken we met Jeelo, (Je Eigen LeerOmgeving). Met deze thematische methode werken we aan 12 verschillende maatschappelijke thema's waarin de zaakvakken en expressievakken verweven zitten. De kinderen werken klassikaal, op de computer en in groepjes aan projecten, presentaties en toetsen.  Daarnaast gaan we in het kader van ieder thema op bezoek bij een maatschappelijke instantie en komt er ook altijd iemand voor een gastles of presentatie op bezoek in de klas. 

Computer:

De computer wordt dagelijks ingezet voor ondersteuning bij de diverse vakken.  

Blits:

In groep 5 wordt er gestart met een nieuw vak Blits (informatievaardigheden). De kinderen worden via deze methode op een leuke manier voorbereid op de eindcito van groep 8.De kinderen leren hier tabellen/grafieken/kaarten aflezen.

Engels: Met Engels beginnen we in groep 5. We werken met de methode Grooveme. In deze methode staat elke les een actueel liedje centraal. Tijdens de les leren we woordjes en voorzichtig korte zinnetjes. De kinderen krijgen dit vak om de week.