Cluster 7-8

  

Van links naar rechts:

Hendrik ten Cate (groep 7), Elke van der Locht (groep 8), Jenny van Lankveld (groep 7), Darlene van Lier (groep 8), Steffie Moors (groep 7), Helène Geerts (groep 8)


Welkom
Welkom op de algemene pagina van cluster 7 - 8. Hieronder vindt u het een en ander over het reilen en zeilen in de groepen 7 en 8. U kunt dit zien als een aanvulling op de informatiefolder die u begin schooljaar heeft ontvangen. U vindt hier kort iets over de vakken die gegeven worden. In cluster 7 -8  werken wij vanuit veiligheid, respect en verantwoordelijkheid met elkaar. Wij hechten waarde aan de volgende afspraken: 

  • Iedereen hoort erbij
  • Wij zorgen voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om
  • Wij zorgen voor onze omgeving

Werkhouding

Wij werken aan de zelfstandigheid van de leerlingen met als doel het bereiken van eigenaarschap van het eigen leerproces. Hierbij werken wij met weektaken en reflecties op het eigen leerproces in kindgesprekken tussen leerkracht en kind.

Lezen:

We lezen in de klas met de methode Atlantis. Deze methode biedt technisch lezen, begrijpend lezen en leesmotivatielessen aan in één methode. We besteden naast de methode ook veel tijd aan vrij lezen in de klas. Met beide groepen doen we mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. 

Taal:

Door Jeelo zijn we al veel bezig met taal. Onze taallessen halen we dan ook uit de Jeelo-omgeving. Hierdoor kunnen we nog beter betekenisvol onderwijs bieden aan onze leerlingen. 

Spelling:

We werken met de methode Staal. Deze methode biedt spellinglessen aan waarin ook grammatica aan bod komt. 

Rekenen:

We werken met de methode Wizwijs.

Jeelo:

Op Vlasgaard werken we met Jeelo, (Je Eigen LeerOmgeving). Met deze thematische methode werken we aan 12 verschillende maatschappelijke thema's waarin de zaakvakken en expressievakken verweven zitten. De kinderen werken klassikaal, op de computer en in groepjes aan projecten, presentaties en toetsen.  Daarnaast gaan we in het kader van ieder thema op bezoek bij een maatschappelijke instantie en komt er ook altijd iemand voor een gastles of presentatie op bezoek in de klas. 


 

Computer:

De computer wordt dagelijks ingezet voor ondersteuning bij de diverse vakken.  

Verkeer:  

Groep 7 doet het Verkeersexamen. Dit bestaat uit een praktisch en theoretisch onderdeel.  

Engels:  

Kennismaken met de Engelse taal m.b.v. de methode Groove me. In de lessen staat steeds een actueel liedje centraal. 

Talentuur:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

In groep 7 en 8 wordt iedere week een talentuur georganiseerd. Wat het talentuur precies inhoudt, leest u hier

Doorstroomtoets in groep 8:

De doorstroomtoets in groep 8 toetst de cognitieve vaardigheden van de leerlingen. 

Overgang VO:

We bereiden de kinderen voor op het voortgezet onderwijs door onder andere te beginnen met het geven van huiswerk en te plannen in een agenda. De leerkrachten van groep 8 zorgen samen met de Intern Begeleider voor een warme overdracht richting het voortgezet onderwijs.